Presentació

Home / Presentació

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Tarragona

és una entitat de dret públic que vetlla per la professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya. També controla la deontologia professional dels seus membres.

Els principals objectius fixats per l’actual Junta de cara als pròxims anys són:

  • Prioritzar la formació continuada per als col·legiats: cursos, jornades monogràfiques, presentacions, etc.
  • Ésser presents activa i positivament a la Junta de Catalunya representant als col·legiats de Tarragona.
  • Seguir col·laborant amb les Escoles d’Art i Disseeny de Reus i de Tortosa.
  • Fer el Col·legi i la professió més visibles al nostre territori i més atractiu tant per als col·legiats com a al públic en general